NASIL BİR DANIŞMAN İSTİYORSUNUZ ?

NASIL BİR DANIŞMAN İSTİYORSUNUZ ?

NASIL BİR DANIŞMAN İSTİYORSUNUZ ?

“Danışmanların sahip oldukları bilgi ve tecrübe, hizmet verilen kuruluşun sahip olduklarından daha farklı ve yenilikçi olmalı, bu kuruluşa yeni bir şeyler katmalıdır.”

Image

Danışma işlevi, toplum içinde yaşayan her bireyin başvurduğu sorun çözme yöntemlerden birisidir. Bu işlev gerek kamu gerekse özel sektör yönetiminde, karar alma ve uygulama pozisyonunda bulunan yöneticiler için daha çok önem taşır. Günümüz koşullarında büyük ya da küçük bütün işletmelerin yönetimi oldukça zorlaşmıştır. Yöneticiler sadece işletme içerisinde olana bitene değil, aynı zamanda dış çevreye de duyarlı olmak zorundadırlar. Böyle bir yapı içinde karar alma pozisyonunda bulunanların kurum içi ve kurum dışı tüm sorunlarla baş edebilmeleri ve kurumun uzun vadede geleceğini pozitif yönde etkileyecek kararları alabilmeleri kendilerine yardımcı olacak birtakım mekanizmaları kullanmalarına bağlı olmaktadır.


Hangi branş danışmanlığı olursa olsun bu işte sahip olunması gereken ortak özellik, işletmelere veya insanlara fikir verebilecek, proje üretebilecek kapasitede olunmasıdır. Yani temel olarak; bir durumun ne olduğunu anlayıp, oradaki sorunu görmek ve bunun üzerine çözüm önermek danışmanların yaptığı en önemli iştir. Ancak bir insanın herhangi bir alanda uzman olması o işin danışmanlığını yapması için yeterli bir nitelik değildir. Aynı zamanda insanlarla iletişiminin güçlü olması, çözüm odaklı düşünebilmesi, yenilikçi olması, liderlik vasıfları taşıması gibi özelliklere de sahip olması gerekmektedir.

 

Sonuçta bu meslek gerçek anlamda profesyonellik, araştırma, çalışma ve yetenek gerektirir.

 

Danışman Nasıl Olunur? Danışmanlık işinin temel olarak üç safhası vardır;

 

   1. Somut durumun tespiti

 

   2. Mevcut ve muhtemel risklerin belirtilmesi

 

   3. Çözüm önerilerinin sunulması.

 

Bu sınıflandırmadan da görüldüğü üzere danışmanlık işinin en zorlayıcı yanı danışmanın gerek akademik gerekse de pratik yaşamdan kaynaklanan bilgi ve tecrübesinin en üst düzeyde olması gerektiğidir. Çünkü bilgili ve deneyimli bir akıl, birçok gereksiz bilginin arasından kendisi için gerekli bilgileri cımbızla seçip alabilecektir.

 

Danışmanda Bulunması Gereken Özellikler

Günümüzde danışmanlar, işleri firma adına çözen, gerekli tüm dokümanı ve bilgiyi bir kerede masaya koyup eksiği gideren kişi olarak yorumlanıyor. Oysa bir danışman bildiğini aktararak, firmanın gelişmesine ve danışmanlık süresinden sonra da aynı bilgi ve beceriler ile firmanın yoluna devam etmesine katkıda bulunmalıdır. Bu yolda hedefine ulaşması için de danışmanın yapması gereken ve sahip olması gereken bazı davranışlar vardır: Bunlar etik kurallara riayet etmek, empati kurabilmek, müşteri ve çalışanları sabırla dinlemek, kendisi için değil kurum ve müşteri için en iyi şeyi yapmak, projeye ön yargısız yaklaşmak, sorunları ilk elden gözlemlemek, hedefe ulaşılana kadar işletmeye rehberlik etmek, fikir ve görüş vermek, doğru yönlendirme ile çözüme götürmek, araştırmanın gidişini yakından izlemek, destekleyici çalışma şekli ile ilgili açıklayıcı bilgi vermek gibi yaklaşımlar olmalıdır.

 

İyi bir danışmanın kendisinde olması gereken özellikler ise şöyle özetlenebilir.


Dürüst olmalıdır: İyi bir danışmanda olması gereken en büyük meziyet dürüst olmaktır. Danışman becerilerini ve daha önce yaptığı işleri sürekli size ve çevresine övmek yerine şu anda yapacağı işle kendini ispatlamalı ve enerjisini buna göre harcaması gerekir.

 

Müşterisinin başarısını kendi başarısı olarak görmemelidir: İyi bir danışman, danışanın işinin hızlı ve etkin bir şekilde görülmesi ve projesinin başarılı olması için çabalar. İyi danışmanlar proje bittikten sonrada karşılıklı anlayış içerisinde sürekli müşterilerini takip ederler ve gelişimini izlerler.

 

Müşterisiyle samimi bir ilişki içinde olur: Soğuk, kendisini her açıdan müşterilerinden daha üstün gören, kibirli, sürekli seçkinci ve elit takılan, kendisine danışan firma sahiplerinin arkasından uygun olmayan ve nezaketsizlik içeren konuşmalar yapan ama bu firma sahipleriyle yüz yüze görüşürken sahte saygı davranışları içinde bulunan, kısacası samimi ve içten olmayan hiçbir danışmanı firmalar çalıştırmaz.

 

Tarafsız bir bakış açısına sahip olmalıdır: Etkin bir danışman gerçekleri ve doğruları firma sahibi ile konuşabilmelidir. Bir projede durum verimli değilse ve iş felakete doğru gidiyorsa firma sahibine bunu açık açık söyleyebilmelidir.

 

Soru sormasını bilirler: Etkin bir danışman önüne getirilen konuda anlamadığı yerler olduğu zaman hiç ego yapmadan ve “beni bilgisiz sanacaklar” demeden en alt kademedeki çalışanlardan en tepedeki yöneticilere kadar herkesle temasa geçip güçlü sorular sorarak anlamadığı yerleri öğrenmeye çalışır.

 

Eleştiri almaktan çekinmezler: Bir danışmanın yaptığı işlerde gelişmesinin ve başarıya ulaşmasının temel faktörlerinden birisi etrafından gelen eleştirilere kulak kabartması ve kendisini de eleştirebilmesidir. Çünkü eleştiri kaldıramayan insan sürekli en vahim hataları üst üste yapacak ve elindeki projeyi mahvedip sizi büyük zarara sokana kadar da durmayacaktır.

 

Planlama ve raporlama yapabilmelidir: Plan yapmak odaklanmayı, odaklanmakta başarıyı getirir. Raporlama, yapılan yanlışları görme ve yanlışları düzeltme şansını verir.

 

Kendini geliştirmelidir: Yapılan iş gereği danışman kendini yenilemeli ve güncel olayları izlemelidir. Her sunum koşullar nedeniyle diğerinden farklı olur.

 

Çözüm odaklı ve organizasyon yeteneği güçlü olmalı: Sonuçları ve nedenlerini doğru değerlendiren, doğru çözüm önerileri sunan ve doğru karar verebilen bir yeteneğe sahip olmalıdır. İş süreçlerinizin analizini yaparak süreç performanslarının artması yönünde çalışma yapabilmelidir.

 

İŞLETMELERİN DOĞRU DANIŞMANI SEÇMESİ
Aslında tüm mesele danışman firmanın kendini çok iyi ifade edebilmesi ve müşterinin de doğru danışmanla doğru işi uygun yöntem seçerek yapması ile çözülebilir. Danışmanlık hizmetine başvuracak kurumların, işletmelerin danışman seçerken aşağıdaki hususları dikkate almalarında fayda vardır.

 

Nitelikli personel: Danışman kişi veya kuruluşta tarifi yapılan işi yapacak uzman kadronun özgeçmişi mutlaka incelenmeli ve teklif isterken bu özgeçmişlerin de teklife eklenmesi talep edilmelidir.

 

Referanslar (İş bitirme): Belki de en önemli göstergelerden birisi firmanın daha önce başka kuruluşlara benzer alanda hizmet verip vermediğidir. Sektöre yeni girmiş danışmanlarla karşılaşıldığında ise (danışmanlık sektörü sürekli yeni danışmanların türediği bir sektördür) firmadaki uzman kadronun özgeçmişlerindeki iş bitirmeleri de referans olarak baz alınabilir.

 

Organizasyon yapısı: Danışmanlık hizmeti birkaç kişiden alınacaksa veya bir firmanın koordinasyonunda yürütülecekse mutlaka işi hangi organizasyon yapısı ile yapacakları sorulmalıdır.

 

Deneyim: Uzun yıllar çalışmış deneyimli firmalar öncelikli olarak tercih edilebilir. Bu firmalar zaman içerisinde yaptıkları çalışmalarıyla sektörde yer edinmiş, genellikle güvenilir firmalardır.


SONUÇ: Danışmanlık mesleğinin önemi gittikçe artmaktadır. Küreselleşen dünya, büyüyen kurum veya işletmeler, işletmelerin sorumluluk alanlarının genişlemesi, teknolojinin tahmin edilemez gelişimi ve her şeyin giderek karmaşık bir hal alması gibi gerçekler özellikle yönetici pozisyonundaki insanların işlerini daha da zorlaştırmakta, kararlar artık eskisi kadar kolay alınamamaktadır. Bu durum işletmelerde daha nitelikli yönetim kademelerini gerekli kıldığı kadar, aynı zamanda bu yöneticilere bilgisiyle, tecrübesiyle, üretkenliği ile yardım edecek danışmanları da gerekli kılmaktadır.

Kalen Danışmanlık

KALEN Danışmanlık olarak, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe ile müşterilerimize ihtiyaçları olan tüm mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini etik değerlere bağlı kalarak sunmaya devam etmekteyiz.

En Çok Görüntülenler

NASIL BİR DANIŞMAN İSTİYORSUNUZ ?

Tarih : 7 Eylül 2023 Perşembe Görüntülenme : 255

Sizlere Nasıl
Yardımcı olabilriz!

Sizlere geniş yelpazede sunulan hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktan memnuniyet duyarız. İhtiyaçlarınıza özel çözümler sunmak, projelerinizin başarısı için iş birliği yapmak ve size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. İletişim kurarak daha fazla detay öğrenebilirsiniz.

İletişime Geçin