KALEN DANIŞMANLIK HAKKINDA

KALEN, 2008 yılında sanayi sektörü firmalarına proje bazlı destek vermek amacıyla kurulmuştur. Ar-Ge/Yatırım projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında kaliteli hizmet prensibi ve uzun yıllara dayanan bilgi birikimi sayesinde kısa sürede birçok firma ile çözüm ortağı olarak çalışmaya başlamıştır.

Ar-Ge ve ürün geliştirme yeteneğini yükseltmeden sanayileşme eşiğini atlayamayacak olan ülkemizin, dünya teknolojisini yakalaması için ürün geliştirebilme, yeni ürünler tasarlayabilme, üretim yöntemi/proses geliştirebilme, yeni yöntemler tasarlayabilme, İş süreci/iş organizasyonu yöntemleri geliştirebilme, yenilerini tasarımlayabilme, teknolojilerin kaynağını oluşturan bilimi üretebilme kabiliyetlerinin olması gerekmektedir. Kalen yetkili mühendisleri, 18 yıllık Ar-Ge projeleri değerlendirme, hazırlama ve izleme deneyimlerine sahiptir.

Kalen, kurulmasından bu yana birçok firma ile Ar-Ge ve yatırım projeleri hazırlamış ve bu projelerin çok büyük kısmı devlet kurumları tarafından hibe şeklinde desteklenmiştir. Çözüm ortağı olarak çalışılan firmalar için proje/ hizmet başından sonuna kadar tüm süreçler yönetilmekte ve hizmet verilen firmalara bu konuda minimum yük gelmesine özen gösterilmektedir.

Kuruluşundan bugüne emin adımlarla büyüyen KALEN, birlikte çalıştığı firmalarında gelişip büyümeleri için çabalarını sürdürmekte, mühendislik ve danışmanlık konularında ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmetleri müşterilerine sunmaya devam etmektedir.


NEDEN KALEN DANIŞMANLIK

Bir kurum veya kişiye uzmanlık alanı ile ilgili yön verebilecek bilgi verme işidir. Danışmanlığın aynı zamanda eğitim ile ilgisi yadsınamaz bir gerçektir. Danışmanlık yapabilmek için gerekli alt yapı ve bilgi birikimine sahip olmak son derece önemlidir. Danışmanlığın en önemli kriteri/kriterleri, size veya firmanıza ek değerler kazandırması ve bunu somutlaştırmasıdır.

Danışmanlık kurumu, uzmanlık konusu ile ilgili yön veren ve bilgilendiren organizasyondur.

Danışman firma, siz kararlar alırken yanınızda olmalı ve karar surecinde yol gösterici olmalıdır!

Sizi hayallere değil gerçeklere ve ulaşılabilir hedeflere yönlendirmelidir!

Çalışmalarını yazılı olarak düzenli şekilde size raporlaması önemlidir!

Bilgiyi satın aldığınızdan dolayı sizden bilgi saklamamalı, şeffaf olmalıdır!

Rakiplerinize veya sektörünüzdeki firmalara size verdiği hizmeti anlatmamalıdır-gizlilik!

Danışman çok konuşmamalı, icraat yapmalı ve kurumunuz için katma değer yaratmalıdır!

İşletmeye özel finansal analizler yapabilecek kabiliyette olmalıdır!

• Kuruluş Tecrübesi: %10-20

• Teklif Edilen Çalışma Planı: %30-40

• Teklif Edilen Danışmanların Kalitesi / Tecrübesi: %40-60

Proje danışmanlığı, firmaların kendilerine özgü ürün ve/veya süreç geliştirme çalışmalarında; uygun destek mekanizmasının tespit edilmesini, proje kurgulama ve hazırlama sürecinin yönlendirilmesini/yönetilmesini, tüm proje süreçlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesini ve süreç sonuçlanana kadar tüm takip işlemlerinin yapılmasını sağlayan ve gerektiğinde mühendislik bazlı teknik destek verebilen uzmanlık işidir. Başarılı proje danışmanlığı sonucunda firmalar maksimum düzeyde katkı elde edebilmekte ve proje çalışmalarını kurumsal kültür haline dönüştürebilmektedirler.