KOSGEB Destekleri

KOSGEB DESTEKLERİ

Ülkemiz ekonomisinin yaklaşık %99’ unu oluşturan KOBİ’lerin en büyük sorunu finansman sıkıntısıdır. KOSGEB, yeni dönemde hazırladığı desteklerle KOBİ’lere yaklaşık 300 milyon TL dağıtarak bu soruna çözüm sunmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda dosya hazırlama, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru ve yürütme işlemleri Firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

KOSGEB’in yeni dönem destekleri aşağıdaki programlardan oluşmaktadır:

I - KOBİ Proje Destek Programı

Amacı:

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması

Program süresi: 3 yıl

Proje süresi: 6-24 ay

Destek üst limiti: 150.000 TL

Proje destek oranı: 1. ve 2. bölgelerde % 50

                                 3. , 4. , 5. ve 6.  bölgelerde % 60

Desteklenecek projeler: İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Bu kapsamda, konu sınırı yoktur.

II - Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Amacı:

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

İnovatif-yenilikçi faaliyetlerin desteklenmesi,

Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Ar-Ge ve inovasyon destek proje süresi: En az 12 ay, en çok 18 ay

Endüstriyel Uygulama proje süresi: En çok 18 ay (Bu program, devlet kurumu destekli bitirilmiş Ar-Ge projesinin devamı niteliğinde seri üretim yatırım harcamalarını kapsamaktadır-seri üretim için tezgah, makine vb. alımı gibi)

 

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı  
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)300.00075
Personel Gideri Desteği150.00075
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000100
Proje Geliştirme DesteğiProje Danışmanlık Desteği25.00075
Eğitim Desteği10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği15.000
Test, Analiz,Belgelendirme Desteği25.000
Endüstriyel Uygulama Programı  
Kira Desteği18.00075
Personel Gideri Desteği150.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)500.00075