Ekonomi Bakanlığı Destekleri

Bu teşvik ile potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payının artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir bölümünün karşılanması amaçlanmıştır.

1 - Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Belgelerinin Destekleri

Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifika ve/veya test/analiz raporları destek kapsamındadır.

Bu destek 4 ana başlık altında toplanmaktadır:

a) Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi:

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

I. Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

II. Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek oranı: %70

Gezi başına destek üst limiti: 7.500 ABD Doları tutarındadır.

b) Pazara Giriş Desteği

Destek oranı: Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75

Destek üst limiti: 200.000 ABD Doları

c) Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Destek kapsamında organizatör kuruluş tarafından düzenlenen sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenmektedir.

Destek oranı: %50

 

Destek üst limiti: 150.000 ABD Doları

 

d) Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine üyelik gideri desteklenmekte olup, e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

Destek oranı: %70

 

Destek üst limiti: 10.000 ABD Doları

 

2 - Fuar Katılım Destekleri

Destek üst limiti: 15.000 ABD Doları

Destek oranı: % 50

3 - Kira Giderleri Destekleri

Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra yurt dışında açılan şirketinin veya şubelerinin kira giderleri destek kapsamındadır. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir.

I. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

-Mağaza ise,

Destek oranı: %60

Destek üst limiti: 120.000 ABD Doları

-Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde,

Destek oranı: %60

Destek üst limiti: 100.000 ABD Doları

II. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

-Açılan birimin mağaza olması halinde,

Destek oranı: %50

Destek üst limiti: 100.000 ABD Doları

-Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde,

Destek oranı: %50

Destek üst limit: 75.000 ABD Doları

4 - Tanıtım Destekleri

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım giderlerinin desteklenmesidir.

Marka Tescil Destekleri

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen marka tescil giderlerinin karşılanmasıdır.

Destek oranı: % 50

Destek üst limiti: 50.000 ABD doları

Pazar Araştırması Desteği

Sınai ve/veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

5 - İstihdam Desteği

Sektörel dış ticaret şirketi statüsüne haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.

Destek oranı: Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i, elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i.

Destek süresi: Bir defaya mahsus, 1 yıl

6 - Markalaşma ve Turquality Desteği

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği destekleri ifade etmektedir.

İhracatçı birlikler için;

Destek oranı: %80

Destek üst limiti: 250.000 ABD doları

Üretici dernek ve birlikler için;

Destek oranı: %50

Destek üst limiti: 100.000 ABD doları

7 - Tasarım Desteği

Tasarım şirketlerinin yurtdışında tanıtılması ve markalaşması için verilen desteklerdir.

Destek oranı: %50

Destek üst limiti: 300.000 ABD doları