Ticaret Bakanlığı Destekleri

  • Anasayfa
  • Hizmetler
  • Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı Destekleri

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

İhracat yapan ya da ihracata başlamak isteyen firmaların, ihracat oranlarını artırmak için yaptıkları harcamaların desteklendiği bir programdır. Türkiye'de üretim yapan ya da Türkiye'de üretilen ürünlerin ticaretini yapan ya da bilişim, yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektöründe yer alan ve ilgili ürün/hizmetlerini yurt dışına satan ya da satmak isteyen firmalar Ticaret Bakanlığı İhracat desteklerinden faydalanabilir. Yurt dışı pazarları tanımak, ürün ya da hizmet tanıtmak, fuar, vb. etkinliklere katılmak, network geliştirmek ve satış oranlarını artırmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin harcamaları %50 ile %70 oranında desteklenmektedir. Firmalar Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri ile daha stratejik adımlar atarak yurt dışı pazarlara daha kolay açılır ve ilgili yurt dışı pazarlarda tutunmaları kolaylaşır.

 

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programı Nedir?

Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette belirtilen nitelikteki giderleri içerir ve projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

 

Küresel Firma Nedir?

Marka, İhracat, Ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan firmalar.

 

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programında 2023 Destek Oranları Nedir?

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programı kapsamında toplam bütçe tutarı Bakanlık tarafından %50 oranında desteklenmektedir. Burada sağlanan destek geri ödemesiz şekilde bakanlık tarafından şirketlere hibe edilmektedir.

 

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programının 2023 Yılı Destek Üst Limitleri

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin giderleri 2 yıl boyunca 27.149.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

 

Program Kapsamında Desteklenecek Giderler Nelerdir?

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) programının bütçesi içerisinde şirketlerin, küresel firmalardan talep edilen ürünün numune üretimi sürecinde ihtiyaç duyabileceği makine, ekipman, teçhizat, donanım, test cihazı, kalite kontrol ekipmanları, yazılım lisansları, eğitim harcamaları, ürün doğrulama ve belgelendirme giderlerine destek sağlanabilmektedir.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) kapsamında desteklenecek giderler;

Makine, Ekipman, Donanım Alımı

Eğitim ve Danışmanlık

Yazılım Alımı

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

 

Programa Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) programına ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı küresel firmaya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir küresel firmaya tedarikçi olacak şirketler başvuru sağlayabilir.

 

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programı Proje Süresi

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) programının proje süresi en fazla 24 ay olacak şekilde belirlenmektedir.

 

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programında Neler Kazanırsın?

Küresel Tedarik Zinciri Programı, şirketlere iş birliği kapsamı dışında kalan diğer küresel firmalar ile işbirliği fırsatlarının önünü açacaktır. Bunun temel nedeni, firmalar projeden bir defa yararlandığı takdirde, gerekli Ar-Ge ve Ürün Geliştirme süreçleri için teknolojik altyapılarını kuracakları için bu alt yapılar işletmelerin numune/prototip üretim teknolojilerini ve küresel firmaların taleplerine yönelik daha hızlı cevap vermeleri konusunda büyük avantaj yaratacaktır. Ayrıca, Küresel Tedarik Zinciri programı işletmelerin küresel firmalar ile işbirliği konusunda itici güç olarak kazanım sağlayacağı için, firmaların ihracat rakamlarını doğrudan yukarı yönlü etkileyecektir.

 

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği Nedir?

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği, önceki yıllarda Ekonomi Bakanlığı tarafından veriliyor olsa da artık Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Tasarım projesi iki başlık altında değerlendirilebilmektedir;

1. Moda tasarımı; Tasarım ekibi bulunan (tasarımcı, mühendis ve modelist gibi) tekstil şirketleri (deri sektörü, hazır giyim, kumaş üretimi vb.) bu destekten yararlanabilirler.

2. Endüstriyel Ürün Tasarımı; Çelik ürünlerden, tencere tasarımlarına, alüminyum ürünlerden makine tasarımına kadar endüstriyel ürün tasarımı yapıp üreten bütün firmalarımız bu destekten yararlanabilmektedir.

 

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği Amacı Nedir?

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasiteleri artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri için uygulanacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması adına tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği reklam, tanıtım, istihdam, pazarlama, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline yönelik harcamalar kapsamında sağlanan danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklerden faydalanabilir.

Yapılan çeşitli yarışmalar sonucunda dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlık tarafından desteklenir.

Firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik istihdam edilen mühendis, tasarımcı ve modelistlerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve bunlara ek olarak seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri de desteklenir.

 

Tasarım Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

Tasarım desteklerinden faydalanabilecek kurum ve kuruluşlar 4 ana başlık altında ayrılmaktadır.

1- Ürün Geliştiren Şirketler: Ürünlerinin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla inovasyona ihtiyaç duyan şirketleri ve moda tasarımı/endüstriyel tasarım alanlarında faaliyet gösteren şirketleri kapsamaktadır.

2- Tasarım Ofisleri: Yalnızca tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunduran endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri kapsamaktadır.

3- Tasarımcı Şirketi: Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, moda tasarımı veya endüstriyel ürün tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri kapsamaktadır.

4- İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernekler, birlikler ve vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, ticaret borsaları, sektörel dış ticaret şirketleri, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri içermektedir.

 

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı Kapsamında Sağlanan 2023 Destek Oranı:

Desteklenecek giderler kapsamında projede belirtilen alet, teçhizat, malzeme, yazılım, seyahat, web sitesi üyeliği, tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları gibi destekler bakanlık tarafından %50 oranında desteklenmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı kapsamında şirketlerin giderleri

          3 YIL süresince 9.049.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Belgelerinin Destekleri
Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifika ve/veya test/analiz raporları destek kapsamındadır.

Bu destek 4 ana başlık altında toplanmaktadır:

a) Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi:

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

I. Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

II. Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek oranı: %70

Gezi başına destek üst limiti: 7.500 ABD Doları tutarındadır.

b) Pazara Giriş Desteği

Destek oranı: Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75

Destek üst limiti: 200.000 ABD Doları

c) Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Destek kapsamında organizatör kuruluş tarafından düzenlenen sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenmektedir.

 Destek oranı: %50

 Destek üst limiti:150.000 ABD Doları

d) Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine üyelik gideri desteklenmekte olup, e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

Destek oranı: %70

Destek üst limiti: 10.000 ABD Dolarıa) Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi:

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

I. Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

II. Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek oranı %70‘tir. Gezi başına en fazla destek limiti 7.500 ABD Doları tutarındadır.

b) Pazara Giriş Desteği

Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderleri ile, bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri destek kapsamında karşılanan harcamalardır. Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında yıllık en fazla 200 bin ABD Doları’na kadar ödeme yapılır.

c) Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Destek kapsamında Organizatör Kuruluş tarafından düzenlenen sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenmektedir. Destek oranı %50 olup, destek üst limiti 150.000 ABD Doları tutarındadır.

d) Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine üyelik gideri desteklenmekte olup, e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır. E-ticaret sitelerine üyelik giderleri destek oranı %70 olup, destek üst limiti 10.000 ABD Doları’dır

a) Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi:

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

I. Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

II. Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek oranı %70‘tir. Gezi başına en fazla destek limiti 7.500 ABD Doları tutarındadır.

b) Pazara Giriş Desteği

Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderleri ile, bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri destek kapsamında karşılanan harcamalardır. Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında yıllık en fazla 200 bin ABD Doları’na kadar ödeme yapılır.

c) Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Destek kapsamında Organizatör Kuruluş tarafından düzenlenen sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenmektedir. Destek oranı %50 olup, destek üst limiti 150.000 ABD Doları tutarındadır.

d) Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine üyelik gideri desteklenmekte olup, e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır. E-ticaret sitelerine üyelik giderleri destek oranı %70 olup, destek üst limiti 10.000 ABD Doları’dır

a) Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi:

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

I. Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

II. Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek oranı %70‘tir. Gezi başına en fazla destek limiti 7.500 ABD Doları tutarındadır.

b) Pazara Giriş Desteği

Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderleri ile, bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri destek kapsamında karşılanan harcamalardır. Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında yıllık en fazla 200 bin ABD Doları’na kadar ödeme yapılır.

c) Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Destek kapsamında Organizatör Kuruluş tarafından düzenlenen sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenmektedir. Destek oranı %50 olup, destek üst limiti 150.000 ABD Doları tutarındadır.

d) Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine üyelik gideri desteklenmekte olup, e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır. E-ticaret sitelerine üyelik giderleri destek oranı %70 olup, destek üst limiti 10.000 ABD Doları’dır

a) Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi:

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

I. Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

II. Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek oranı %70‘tir. Gezi başına en fazla destek limiti 7.500 ABD Doları tutarındadır.

b) Pazara Giriş Desteği

Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderleri ile, bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri destek kapsamında karşılanan harcamalardır. Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında yıllık en fazla 200 bin ABD Doları’na kadar ödeme yapılır.

c) Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Destek kapsamında Organizatör Kuruluş tarafından düzenlenen sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenmektedir. Destek oranı %50 olup, destek üst limiti 150.000 ABD Doları tutarındadır.

d) Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine üyelik gideri desteklenmekte olup, e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır. E-ticaret sitelerine üyelik giderleri destek oranı %70 olup, destek üst limiti 10.000 ABD Doları’dır

a) Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi:

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

I. Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

II. Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek oranı %70‘tir. Gezi başına en fazla destek limiti 7.500 ABD Doları tutarındadır.

b) Pazara Giriş Desteği

Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderleri ile, bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri destek kapsamında karşılanan harcamalardır. Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında yıllık en fazla 200 bin ABD Doları’na kadar ödeme yapılır.

c) Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Destek kapsamında Organizatör Kuruluş tarafından düzenlenen sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenmektedir. Destek oranı %50 olup, destek üst limiti 150.000 ABD Doları tutarındadır.

d) Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine üyelik gideri desteklenmekte olup, e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır. E-ticaret sitelerine üyelik giderleri destek oranı %70 olup, destek üst limiti 10.000 ABD Doları’dır


Fuar Katılım Destekleri
Destek üst limiti: 15.000 ABD Dolara

Destek oranı: % 50
 

Kira Giderleri Destekleri

Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra yurt dışında açılan şirketinin veya şubelerinin kira giderleri destek kapsamındadır. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir.

I. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

-Mağaza ise,

Destek oranı: %60

Destek üst limiti: 120.000 ABD Doları

-Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde,

Destek oranı: %60

Destek üst limiti: 100.000 ABD Doları

II. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

-Açılan birimin mağaza olması halinde,

Destek oranı: %50

Destek üst limiti: 100.000 ABD Doları

-Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde,

Destek oranı: %50

Destek üst limit: 75.000 ABD Doları


Tanıtım Destekleri

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım giderlerinin desteklenmesidir.

Marka Tescil Destekleri
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen  marka tescil giderlerinin karşılanmasıdır.

Destek oranı: % 50

Destek üst limiti: 50.000 ABD doları

Pazar Araştırması Desteği
Sınai ve/veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

İstihdam Desteği
Sektörel dış ticaret şirketi statüsüne haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.

Destek oranı: Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i,

                          Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i.

Destek süresi: Bir defaya mahsus, 1 yıl

 

Markalaşma ve Turquality Desteği

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin  TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği destekleri ifade etmektedir.

İhracatçı birlikler için;

Destek oranı: %80

Destek üst limiti: 250.000 ABD doları

Üretici dernek ve birlikler için;

Destek oranı: %50

Destek üst limiti: 100.000 ABD doları

 

Tasarım Desteği

Tasarım şirketlerinin yurtdışında tanıtılması ve markalaşması için verilen desteklerdir.

Destek oranı : %50

Destek üst limiti: 300.000 ABD doları

Kalen Danışmanlık

KALEN Danışmanlık olarak, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe ile müşterilerimize ihtiyaçları olan tüm mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini etik değerlere bağlı kalarak sunmaya devam etmekteyiz.

Sizlere Nasıl
Yardımcı olabilriz!

Sizlere geniş yelpazede sunulan hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktan memnuniyet duyarız. İhtiyaçlarınıza özel çözümler sunmak, projelerinizin başarısı için iş birliği yapmak ve size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. İletişim kurarak daha fazla detay öğrenebilirsiniz.

İletişime Geçin