Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

  • Anasayfa
  • Hizmetler
  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

AR-GE MERKEZI KURULUMU

AR-GE Merkezleri; dar mükellef kurumlarin Türkiye’deki isyerleri dâhil, kanunî veya is merkezi Türkiye’de bulunan sermaye sirketlerinin; organizasyon yapisi içinde ayri bir birim seklinde örgütlenmis, münhasiran yurt içinde arastirma ve gelistirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman esdeger AR-GE personeli istihdam eden, yeterli AR-GE birikimi ve yetenegi olan birimler olarak tanimlanmaktadir.

Destek kapsaminda Ar-Ge projeleri gerçeklestiren ancak personel sayisi nedeniyle Ar-Ge merkezi kazanimlarindan yararlanamayan firmalara basvuru olanagi saglamaktadir. Firmamiz müsterilerinin Ar-Ge merkezi yapilanmasinda tüm teknik, idari ve operasyonel yapiyi kurabilmekte ve yürütebilmektedir.

Elde Edilebilecek Muafiyetler

Ar-Ge Indirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçeklestirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarinin tamami, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancinin ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarinca ticari kazancin tespitinde indirim konusu yapilir.

 

Gelir Vergisi Stopaji Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmalari karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80 i gelir vergisinden muaftır. Ar-Ge merkezinde çalışan mühendis ve teknikerlerin yanında teknik bölüm yöneticileri destek personeli olarak bu sayı içerisinde yer alabilmektedir. (Ar-Ge çalisanlarinin %10 ile sınırlandırılmıştır)
 

Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayili Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi isveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.


Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamindaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

 

Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri

1. Ar-Ge Merkezi fizibilitesinin yapılması

2. Basvuru için yol haritasi oluşturulması ve geliştirme çalışmalari

3. Ar-Ge Merkezi organizasyonunun kurulması

4. Ar-Ge stratejisinin oluşturulması

5. Ar-Ge Merkezi basvuru dosyasının hazırlanması

6. Basvuru takibi ve gerekli revizyonlarin yapılması

7. Basvuru onayına müteakip izleme, değerlendirme, raporlama ve denetleme hizmetleri

8. Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ve Proje Yönetim Egitimleri

 

 

TASARIM MERKEZİ KURULUMU

Tasarım Merkezleri; dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli Tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlanmaktadir.

Destek kapsaminda Tasarım projeleri gerçekleştiren ancak personel sayısı nedeniyle Tasarım merkezi kazanımlarından yararlanamayan firmalara başvuru olanağı sağlamaktadir. Firmamız müşterilerinin Tasarım merkezi yapılanmasinda tüm teknik, idari ve operasyonel yapıyı kurabilmekte ve yürütebilmektedir.

Elde Edilebilecek Muafiyetler

Tasarım İndirimi: Tasarım merkezlerinde, gerçekleştirilen Tasarım ve yenilik harcamalarının tamamı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapilir.

 

Gelir Vergisi Stopaji Tesviki: Tasarım merkezlerinde, yürütülen Tasarım ve yenilik projelerinde, çalışan Tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90, digerleri için %80 i gelir vergisinden muaftır. Tasarım merkezinde çalışan mühendis ve teknikerlerin yanında teknik bölüm yöneticileri destek personeli olarak bu sayı içerisinde yer alabilmektedir. (Tasarim çalışanlarinin %10 ile sinirlandirilmistir)
 

Sigorta Primi Destegi: Tasarım merkezlerinde, çalışan Tasarım ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.


Damga Vergisi İstisnasi: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Tasarım ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

 

Tasarım Merkezi Kurulum Faaliyetleri

1. Tasarim Merkezi fizibilitesinin yapılması

2. Başvuru için yol haritası oluşturulması ve geliştirme çalışmaları

3. Tasarım Merkezi organizasyonunun kurulması

4. Tasarım stratejisinin oluşturulması

5. Tasarım Merkezi basvuru dosyasının hazırlanması

6. Başvuru takibi ve gerekli revizyonlarin yapılması

7. Basvuru onayına müteakip izleme, değerlendirme, raporlama ve denetleme hizmetleri

8. Tasarım Merkezi personeli için Tasarım Metodolojisi ve Proje Yönetim Eğitimleri

 

 

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ YÜRÜTME SÜRECİ

•          Ar-Ge Merkezi mevcut yapılanmasının ele alınması, gerekli düzenleme ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi

•          İlgili personele Endüstriyel Ar-Ge eğitiminin verilmesi

•          Yıl boyunca yeni projelerin değerlendirilmesi, uygun projelerin belirlenmesi, proje içeriklerinin ve kurgusunun oluşturulması, formata uygun yazılması

•          Eklenen ve/veya çıkan personel için değişikliklerin portal üzerinde düzenlenmesi

•          Proje bazlı personel adam/ay oranlarının belirlenmesi ve işçilik giderlerinin hesaplanması

•          Proje bazlı maliyet takip dosyasının oluşturulması ve muhasebe birimi ile takibi

•          5746 sayılı yasa indirimlerinin muhasebe birimi ile takip edilmesi ve kontrolü

•          Aylık ziyaret, telefon ve e-posta desteğinin sağlanması

•          Gerekli durumlarda üniversite sanayi iş birliği için uygun hocaların bulunması ve proje bazlı iş birliğine dahil edilmeleri

•          Sene ortasında yıllık performans verilerinin oluşturulması, eksikliklerin tespit edilmesi ve yıl bitmeden gerekli önlemlerin alınması, iş ve işlemlerin yapılması

 

*Firmanızın Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olmak adına uygunluğunu öğrenmek için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Kalen Danışmanlık

KALEN Danışmanlık olarak, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe ile müşterilerimize ihtiyaçları olan tüm mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini etik değerlere bağlı kalarak sunmaya devam etmekteyiz.

Sizlere Nasıl
Yardımcı olabilriz!

Sizlere geniş yelpazede sunulan hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktan memnuniyet duyarız. İhtiyaçlarınıza özel çözümler sunmak, projelerinizin başarısı için iş birliği yapmak ve size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. İletişim kurarak daha fazla detay öğrenebilirsiniz.

İletişime Geçin